Sběr a výkup odpadu

Firma zajišťuje svoz, sběr a výkup odpadů.

Vybavení provozovny: mostová váha, digitální váha a technika na manipulaci a přepravu.

 

Seznam odpadů:

  • PAPÍR
  • KARTONY
  • PLASTY
  • KOVOVÝ ODPAD
  • BAREVNÉ KOVY
  • ODPADY Z VYROBY (papír, lepenka, plastové obaly, folie)
  • STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY ( stavební suť, objemný odpad, zemina a kamení)

 

 

V rámci výkupu odpadů  zajišťujeme:

ZDARMA přistavení, zapůjčení kontejneru požadované velikosti, pro školy, firmy a fyzické osoby.

Doprava a nakládka vlastními nákladními vozidly.

 

Služby


mapa webu | Přihlásit | © 2012 designed by DreamSites.cz